Aluminijumska Stolarija Kada je potrebna lagana konstrukcija i kada je reč o zastakljivanju većih površina, čvrstoća i postojanost Aluminijumsku stolariju postavljaju na prvo mesto.

Kod aluminijuma možete očekivati samo perfekciju i savršenstvo, visoke izolacijske sposobnosti i visok nivo završne obrade.

Radi lakšeg sporazumevanja, proizvodjači Alu stolarije su uveli tipologije. Tipologije su karakteristični, reprezentativni gotovi elementi koji mogu biti ugrađeni sami ili se spajanjem sa drugim tipologijama mogu napraviti složenije aluminijumske pozicije.

Tipologija Alu proizvoda se može podeliti na 3 grupe elemenata, a to su:

• Fiksne pozicije (neotvarajući elementi),

• Prozori

• Vrata (otvarajući elementi).

Od ovih elemenata može se sastaviti bilo koji tip Alu pozicije koja zadovoljava potrebe klijenta. Tipologije takođe olakšavaju planiranje proizvodnje i kalkulaciju cene većih narudžbina jer se sabiranjem, oduzimanjem i prilagođavanjem njihovih parametara lako predviđaju ukupni parametri narudžbine.

Prednosti Aluminijumske stolarije:

• Pokazuje veliku otpornost na atmosferske uticaje i generalno veću izdržljivost, odnosno vek trajanja

• Pdlična termička i zvučna izolacija

• Estetski izgled profila i veliki izbor boja koji omogućava ispunjenje različitih želja

• Lakša je od PVC-a pa se može koristiti za izradu većih profila za poslovne prostore i sl.

• Pogodna je za korišćenje u oblastima sa visokim temperaturama i intenzivnom sunčevom svetlošću.

• Jednostavno održavanje

• Radi se o materijalima prirodnog porekla, koje je moguće reciklirati u potpunosti i koji ne utiču negativno na okolinu i zdravlje ljudi.

Aluminijumska stolarija svojim osobinama zadovoljava visoke standarde današnjeg tržišta za kvalitetnom stolarijom koja traži minimalno održavanje. Aluminijumski profili svojom čvrstoćom osiguravaju statičku stabilnost ugrađenih elemenata, izuzetno su lagani i samim tim je osiguran i dug vek ugrađenog elementa.

Veoma je važno i to što se ovim profilima takođe postiže i ušteda toplotne energije a njihova glatka površina znatno olakšava održavanje. Veliki izbor boja ne sputava ostvarivanje arhitektonskih zamisli tako da arhitekte rado posežu za ovim materijalom.